Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Hydraulisch aftakpunt

Hydraulisch aftakpunt

Het hydraulisch aftakpunt is het elektrisch bediende controletoestel voor servohydraulische testsystemen. Het schakelt de hydraulische drukvoeding naar een testcilinder of servohydraulische testmachine aan of uit. Voor elke verbruiker zit een klep, waardoor deze onafhankelijk van elkaar kunnen in- of uitgeschakeld worden. Het modulaire design zorgt ervoor dat bijkomende schakelkleppen later kunnen toegevoegd worden indien nodig.

Er zijn drie schakeltoestanden:

  • OFF:
    drukleidingen en retourleidingen zijn beiden afgesloten van het hydraulisch aggregaat.
  • LAGE DRUK:
    De testcilinder is verbonden in instelmodus met gereduceerde druk en debiet.
  • HOGE DRUK:
    De testcilinder is klaar voor bedrijf. Het volledige hydraulische vermogen is beschikbaar.

Om drukgolven te vermijden, wordt zacht en gecontroleerd overgeschakeld tussen lage en hoge druk. Bij een plotselinge drukval, bijvoorbeeld door een gesprongen slang, wordt de olietoevoer automatisch afgesloten.

De hydraulische aftakpunten kunnen gebruikt worden in circuits op 210 en 280 bar.

De schakelblokken zijn beschikbaar voor debieten van 65 l/min tot 500 l/min; speciale versies zijn beschikbaar voor hogere debieten.


Contacteer mij