Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
laserXtens Compact extensometer

laserXtens Compact extensometer

Deze systemen met één camera zijn in het bijzonder geschikt voor testen van kleine tot zeer kleine monsters. Omdat slechts één camera wordt gebruikt, verschijnen de twee patroonherkenningsvensters in één afbeelding. In dit geval mag de initiële meetlengte niet groter zijn dan het gezichtsveld. De initiële meetlengte komt overeen met het evaluatievenster.

Voordelen van de laserXtens Compact extensometer

  • De laserXtens Compact voldoet aan de eisen voor klasse 0,5 volgens ISO 9513 (klasse B2 volgens ASTM E83)
  • De resolutie bedraagt 0.15 μm (0.04 μm voor laserXtens Compact HP op PrecisionLine Vario)
  • De laserXtens Compact kan ook transversale rek meten zonder bijkomende meetmarkeringen; biaxiale metingen zijn eveneens mogelijk

laserXtens® extensometer

laserXtens systemen

Extensometers met laserXtens systemen bieden contactloze meting van vervormingen op een breed gamma materialen. Ze bestaan uit meetkoppen met digitale camera's en laserlichtbronnen. Het monster wordt verlicht met laserlicht dat een vlekkenpatroon genereert op het oppervlak. Wanneer het monster wordt blootgesteld aan een belasting, verplaatsen de virtuele markeringen zich en wordt het evaluatievenster bijgewerkt. De laserXtens berekent de rek van het monster uit de verplaatsing tussen twee opeenvolgende afbeeldingen.

Voordelen van de laserXtens extensometer

  • laserXtens systemen leveren een hoge nauwkeurigheid zowel in micro als macro meetgebied
  • Het meetprincipe elimineert het aanbrengen van meetmarkeringen
  • de laserXtens kan op verschillende afstanden van het monster geplaatst worden. Een belangrijk voordeel is hier dat hij kan gebruikt worden in temperatuurkasten
  • In tegenstelling met contactextensometers of pure video-oplossingen, kunnen laserXtens systemen rekken meten op korte monsters (meetlengten vanaf 1.5mm) met grote nauwkeurigheid
  • de laserXtens is geïntegreerd in testXpert II Het gebruik van een 22" monitor wordt aangevolen om het live beeld van de laserXtens te bekijken naast een monitor voor testXpert


Contacteer mij