Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
 • Allround-Line Z050TH mzr multiXtens® en testControl II
 • multiXtens® meetkoppen

multiXtens

Zijn extreem hoge meetnauwkeurigheid en meetgebied maken de multiXtens tot het ideale hulpmiddel voor trektesten, druktesten, buigtesten en cyclische testen op kunststoffen, elastomeren, metalen, composieten, harde schuimen en vele andere materialen.

Voordelen van de multiXtens

 • Kan gebruikt worden tot breuk, zelfs bij hoge krachten en brosse materialen
 • Nauwkeurigheidsklasse 0.5 volgens EN ISO 9513
 • De maximale fout +/- 1µm op de differentiële beweging tussen twee meetpunten in het gebied van 20 µm tot 200 µm voldoet aan de bijkomende vereiste van ISO 527-1 (2011)
 • De multiXtens is gekalibreerd vanaf 20 µm meetweg in klasse 0.5
 • Druk- of buigtesten kunnen uitgevoerd worden na een eenvoudige wissel van de meetvoelers
 • Een derde meetslede maakt aanbouw van transversale en fijne rekmeters aan de multiXtens mogelijk
 • Gebruik met temperatuurkasten is mogelijk mits gebruik van geschikte meetvoelers

Extensometer voor fijne rek en transverse rek

multiXtens en optionele rekmeters

 • Transverse rekmeter (contact, absolute meting): kan over 15° gedraaid worden bij meting ter hoogte van 2 sectievlakken en over 90° bij meting ter hoogte van 1, 2 of 4 sectievlakken (elk beschikbaar in twee resoluties)
 • Fijne rekmeter (contact): inductieve extensometer met een gecombineerd signaal of twee gescheiden signalen voor meting van fijne rek
 • videoXtens transverse rekmeter (optisch): het gebruik met de multiXtens is een ideaal systeem dat contactmeting en optische meting combineert
 • <u/>


Contacteer mij
Aanspreking*
Land*
* Verplichte velden