Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Allround-Line Z100 TEW, Fmax 100 kN met testControl II sturing en laserXtens

Hoog gebruiksgemak

Ergonomie is een prioriteit bij bediening van de nieuwe Allround-Line machines. Instelbaar voor optimale ergonomie; het modulaire design maakt aanpassingen mogelijk waar nodig.

Alles onder controle
De volledige test kan onafhankelijk van de PC uitgevoerd worden met behulp van de afstandsbediening met geïntegreerd LCD-scherm. Het is ook mogelijk de machine te bedienen via de sturing of vanuit de software.

Volledige ondersteuning
Onze toonaangevende software testXpert® II voorziet ondersteuning van de gebruiker tijdens instellen, uitvoeren, evaluatie en documentatie. Onze ervaring verzameld tijdens 20.000 succesvolle installaties spreekt voor zich.

Flexibel en aanpasbaar
De flexibiliteit van de Allround-Line maakt aanpassingen mogelijk om aan alle vereisten te voldoen. Proefruimten met instelbare hoogte maken het mogelijk de werkruimte op maat in te richten, terwijl het intelligente T-gleufsysteem snel uitwisselen van onderdelen mogelijk maakt om verschillende testsituaties de baas te kunnen.

 


Afstandsbediening voor testControl II

Ergonomisch bedieningsconcept

Afstandsbediening
Meetkanalen, machine- en teststatus worden getoond op het display. De machine kan ook rechtstreeks bediend worden via de sturing of de software.

testXpert® II

testXpert®
De software biedt ondersteuning voor de gebruiker gedurende de test. Functies zoals automatische sensoridentificatie of de interactieve tutorial en het helpconcept vereenvoudigen het testen.

Ergonomie

Ergonomie
Het ergonomische ontwerp is rolstoelvriendelijk door een flexibele werkhoogte en de geringe hoogte van de onderste traverse.

Bedrijfsmodus keuzeschakelaar van testControl II

Bedrijfsmodus keuzeschakelaar
De vergrendelbare keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen instelmodus en testmodus.

Testomgevingsconcept

Testomgevingsconcept
Alle relevante instelling en beveiligingen, zoals afstand tussen werktuigen of sensorinstellingen worden rechtstreeks gekoppeld met de testprogramma's als testomgevingen.


Contacteer mij