Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
 • Kalibratie volgens ISO 7500, nauwkeurigheidsklasse 1
 • Kalibratie volgens ISO 7500, nauwkeurigheidsklasse 0.5
 • Lineariteit volgens ISO 7500

Kalibratie en nauwkeurigheid volgens ISO 7500-1

XForce krachtcellen voldoen aan alle vijf criteria van de nauwkeurigheidsklassen volgens ISO 7500-1 in een zeer breed meetbereik

 • In combinatie met testControl tonen de XForce HP en XForce K krachtcellen (vanaf 200 N) over het algemeen een betere lineariteit (relatieve nauwkeurigheid) dan vereist wordt in de norm ISO 7500. De lineariteitsfout (relatieve nauwkeurigheid) bedraagt minder dan 1% van de gemeten waarde, zelfs bij 0,1% van de capaciteit van de krachtcel. Ze is kleiner dan 0,25% vanaf 0,4% van de capaciteit van de krachtcel.
 • Dit breed meetbereik zorgt er dikwijls voor dat geen tweede krachtcel nodig is, wat de aankoopprijs en jaarlijkse kalibratiekosten vermindert.
 • Zo goed als het hele meetbereik is beschikbaar, zelfs bij grote voorbelastingen veroorzaakt door zware klemmen of werktuigen. De krachtcel kan tot zijn maximale belasting gebruikt worden, zelfs indien klemmen of werktuigen 45% van de capaciteit vertegenwoordigen.

XForce K krachtcel, Fmax 20 kN

Overbelastingsbeveiliging, krachtgrenzen

 • De krachtcellen zijn zeer robuust en hebben hoge gebruikslimieten (tot 150% van hun maximale bereik), dus is een overbelastingsbeveiliging vaak niet nodig (bijvoorbeeld voorgespannen veerpakketten, mechanische lagers of geleidingen voor absorptie van transversale krachten)
 • XForce krachtcellen zijn zeer robuust en kunnen belastingen weerstaan tot 300% van hun capaciteit zonder mechanische schade en tot 150% zonder verschuiving van het nulpunt
 • XForce HP krachtcellen tussen 5 en 100N hebben een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging en zijn daardoor beschermd tegen grotere overbelastingen (trekkrachten, drukkrachten, buigmomenten etcetera)
 • Dankzij de unieke combinatie van software- en hardware-eindeloopschakelaars kunnen krachtcellen en werktuigen makkelijk beschermd worden tegen overschrijden van eindposities (enkel in Zwick Roell machines en software)
 • Belastingsgrenzen kunnen ingesteld worden in testXpert II zodat het systeem automatisch uitgeschakeld wordt bij ingestelde niveau's. Zo wordt de krachtcel beschermd.

Zelfidentificerende sensorstekkers

De slimme krachtcellen hebben een uniek elektronisch identificatiesysteem, opgeslagen op een interne EEPROM

 • De testXpert II testsoftware identificeert automatisch sensortype en eigenschappen
 • Kracht- en positiegrenzen worden automatisch geïmporteerd.
 • Data afkomstig van overbelastingen wordt opgeslagen op de EEPROM samen met de datum.

Contact

Zwick Nederland
Tel.  ++31 77 3870606
E-Mail  info@zwick.nl

Nieuwsbrief

Registreer nu voor onze internationale nieuwsbrief

Contacteer mij

Contacteer mij